باتری اورجینال لپ تاپ سونی Battery Laptop SONY Vaio VGP-BPS33 | VGP BPS33

( VGP-BPS33 )
SONY

1 ریال بدون مالیات.

موجود است.

10 قلم

باتری همساز با مدل های:

For SONY

SVT14, SVT14112CXS, SVT14113CX, SVT14117CXS, SVT1411BPXS, SVT14126CXS, SVT141290X, SVT15, SVT15112CXS, SVT15115CXS, SVT151190X,

SVT1511ACXS,  SVT14112CXS,   SVT14113CNS,   SVT14113CV, SVT14113CVS,  SVT14113CX,   SVT14115CV,   SVT14115CVS,  SVT14115CW,  SVT14116PN,

 SVT14116PNS,   SVT14117CGS,  SVT14117CHS, SVT14117CW,  SVT14117CXS,  SVT14118CC,  SVT14118CCS,  SVT1411BPXS,   SVT14123CNS,   SVT14124CXS,

SVT14125CXS,  SVT14125PNS,   SVT14126CNS, SVT14126CV,   SVT14126CVS,   SVT14126CW,  SVT14126CXS,   SVT14127CG,   SVT14127CGS,  SVT14127CH,  

SVT14127CHS,   SVT14128CC,  SVT141290X,   SVT14129CC,   SVT14129CCS,  SVT141A11L,  SVT141C11T,  SVT15112CXS,  SVT15113CDS,  SVT15115CXS,

 SVT15117CDS, SVT151190X,  SVT1511ACXS,   SVT1511M1E,  SVT1511M1E/S

پارت نامبر های همساز:

  • VGP-BPS33

اورجینال
43Wh
11.4V
6 ماه